Osnovne informacije

 • korotan_breakfast_03.jpg
 • korotan_aussen_06.jpg
 • korotan_3b_01.jpg
 • korotan_bibliothek_01.jpg
 • korotan_reception_01b.jpg
 • korotan_4b_03.jpg
 • korotan_dz_09.jpg
 • korotan_dz_11.jpg
 • korotan_breakfast_05.jpg
 • korotan_lobby_01.jpg
 • korotan_aussen_04.jpg

O nama

Rezervi?ite direktno preko na?eg sajta ili putem telefona i izaberite na recepciji jedno besplatno pi?e po sobi!

Hotel Korotan u Be?u je od septembra 2009. vo?en od firme Studentski dom Korotan d.o.o., ?iji je jedini akcionar Republika Slovenija.

Mnogi slovena?ki studenti, turisti i poslovni ljudi iz Austrije, Slovenije i drugih zemalja su ve? kod prethodnog vlasnika, dru?tva Mohorjeva iz Celovca, na?li u Korotanu svoj privremeni boravak.

Godine 1994. je ku?a kompletno obnovljena. Takodje je uplaniran i reprezentativni lobi, koji daje prijatan arhitektonski okvir uz razli?ite dru?tvene i kulturne doga?aje.

Izlo?be svi vrsta (slike, skulpture, keramika…) se odr?avaju u Korotanu i stoje u ponudi za brojne posetioce.

Radno vreme recepcije

8:00 do 12:00 i 13:00 do 18:00 (nedelja - sreda
do 22.00 (?etvrtak - subota)

Ako je recepcija ve? zatvorena, ?eka vas na? no?ni portir.
Molimo vas za najavu vremena dolaska