Rezerviraj zdaj
+43 14034193
Rezerviraj zdaj

Splošni pogoji poslovanja (SPP)

Hotel Korotan (katerega lastnica je družba Študentski dom Korotan d. o. o. / Studentenheim Korotan GmbH, 1080 Wien-Dunaj, Albertgasse 48) oddaja sobe v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja:

I. Pogodbeni partnerji
Pogodbena partnerja sta hotel Korotan in stranka. Če je za stranko oddala naročilo tretja oseba, potem na podlagi solidarnega jamstva ta tretja oseba skupaj s stranko jamči hotelu za vse obveznosti iz pogodbe.

V primeru dvoma velja kot pogodbeni partner dajalca prenočišča naročnik, čeprav je storitev naročil ali sonaročil za druge osebe, imensko imenovane ali neimenovane.

II. Področje veljavnosti
Naši SPP veljajo za pogodbe o najemni prepustitvi hotelskih sob pogodbenemu partnerju zaradi prenočevanja kakor tudi o vseh storitvah in dobavah, ki jih hotel opravi za stranko.

III. Sklenitev pogodbe
Pogodba je sklenjena, ko hotel prejme pisno naročilo stranke. Hotel ni dolžan pisno potrditi rezervacijo sobe.

IV. Storitve in cene
1. Hotel je dolžan imeti pripravljene sobe, ki jih je stranka rezervirala, ter uresničiti dogovorjene storitve. Hotel si pridržuje pravico, da v primeru preveč rezervacij gostu poskrbi ustrezno enako kvalitetno nastanitev v bližini.
2. Stranka se obveže, da plača dogovorjeno ceno za storitve, ki jih je izkoristila.
3. Stranka nima pravice do dodatnih storitev, ki ji niso bile obljubljene oz. ki niso v hotelski ponudbi (npr. uporabnost sobnega sefa ali televizorja, ki sicer stoji v sobi, vendar ni v ponudbi gostu).
4. V vse cene je vključeni davek na dodano vrednost.
5. Krajevna pristojbina (turistična taksa) se gostu zaračuna naknadno ob izstavitvi računa.

V. Plačilo
Za vse storitve plača gost ob odhodu z gotovino ali s kreditno kartico.
Da je rezervacija veljavna, je ob naročilu potrebno navesti številko kreditne kartice in rok njene veljavnosti oziroma najkasneje 14 dni pred prihodom poslati potrdilo o plačilu predujma.

Naša bančna povezava:
Bančna povezava: Bank Austria, Josefstädter Strasse 64, 1080 Wien,
bančna številka (BLZ): 12000, številka bančnega računa (Konto-Nr.): 52961000893 prejemnik (Empfänger): Studentenheim Korotan GmbH;
BIC-Code: BKAUATWW, IBAN-Code: AT101200052961000893
Pri posebnih ponudbah (pavšalna cena, rezerviranje prostorov za skupino, silvestrovo, akcije ...) se stranki dogovorita za polog, ki pa se ob preklicu naročila ne vrne. Pri predčasnem odhodu je treba plačati vso dogovorjeno ceno, le za zajtrk ne.
Dolžnik mora plačati račune hotela v desetih dneh od prejema računa, in sicer brez odbitka. Hotel ima pravico vsak čas razglasiti zapadlost nakopičenih terjatev ter zahtevati takojšnje plačilo. Sme tudi zaračunati stroške opominov in zakonsko določene zamudne obresti.
Hotel si pridržuje pravico, da pred prihodom gosta preveri njegovo kreditno kartico.

VI. Odstop stranke od pogodbe
V vsakem primeru je treba odpoved opraviti v pisni obliki.
Pogoji za preklic rezervacije za individualne goste:
– Če naj bi čas bivanja trajal do 3 dni: rezervirani rok je treba odpovedati vsaj dva dneva pred nastopom roka, sicer je treba plačati 75 % celotnega zneska nočnine.
– Če naj bi čas bivanja trajal več ko 3 dni: rezervirani rok je treba odpovedati vsaj 7 dni pred nastopom roka, sicer je treba plačati 75 % celotnega zneska nočnine.
– Pri posebni ponudbi (pavšalna cena, rezerviranje prostorov za skupino, silvestrovo, akcije ...) se dogovorimo za polog, ki pa se ob odpovedi ne vrne.
– Pri predčasnem odhodu je treba plačati vso dogovorjeno ceno, razen za zajtrk.

VII. Odstop hotela od pogodbe
Če je s stranko pisno dogovorjeno, da lahko brez stroškov v določenem času odstopi od pogodbe, je hotel s svoje strani upravičen v tem času odstopiti od pogodbe, če se za pogodbeno rezervirane sobe zanimajo drugi ljudje in se stranka ne odpove pravici do odstopa od pogodbe, čeprav jo je hotel na to opozoril. Prav tako ima hotel pravico odstopiti od pogodbe, če določeni znesek ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izjemoma sme hotel odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga (npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin, za katere hotel ni odgovoren, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki mu jih je posredovala stranka) .

VIII. Zagotovitev, prevzem in vrnitev sobe
1. Stranka nima nobene pravice, da se ji pripravi prav določena soba, čeprav se hotel potrudi, da bi upošteval strankine želje. 2. Rezervirana soba je stranki na voljo od 14. ure na dan, ki je bil dogovorjen kot dan njenega prihoda. Opozarjamo, da je recepcija med 12. in 13. uro zaprta.
3. Na dan odhoda mora stranka do 11. ure zapustiti sobo in ključ oddati na recepciji. Če stranka ta čas prekorači, lahko hotel od nje zahteva plačilo 50 % nočitve.
4. Gostje, ki pridejo po 20. uri, morajo hotel o tem nujno obvestiti. Če pa gost pride po 22. uri, mu ključ izroči nočni vratar in stranka mu to sama plača.

IX. Jamstvo hotela
1. Hotel Korotan jamči za svoje pogodbene obveznosti s skrbnostjo poštenega trgovca. Strankini zahtevki za odškodnino so izključeni (razen če gre za škodo, ki je nastala zaradi naklepnega ali zelo grobega kršenja pogodbene obveznosti).
Če se pri hotelski storitvi pojavi motnja ali škoda, se bo hotel takoj, ko to odkrije ali ga zaradi tega nemudoma pograja stranka, potrudil, da jo odpravi. Stranka pa je s svoje strani dolžna prispevati k temu, da se motnja odpravi oz. da je možna škoda čim manjša..
2. Za stvari, ki jih je stranka prinesla s seboj, jamči hotel v skladu z zakonskimi določili le v primeru, če je škoda povezana s kršitvijo dolžnosti s strani hotela. Priporočamo, da stranka shrani svoje dragocenosti v hotelskem sefu na upravi.
3. Hotel tudi ne prevzema nobene odgovornosti za strankino vozilo, parkirano v garaži ali na dvorišču, in tudi ne za njene stvari, shranjene v vozilu, razen če gre pri škodi za naklepno dejanje hotelskega osebja ali za posledico njegove velike malomarnosti.
4. Hotel ne prevzema odgovornosti za predmete in storitve, ki si jih stranka naroči v hotel, razen če je bilo to s stranko osebno in pisno dogovorjeno (npr. prevzem vstopnice za koncert, če prevzem ni bil prej natančno dogovorjen).

X. Sklepna določila
1. Spremembe ali dopolnitve pogodbe stopijo v veljavo šele z zapisano inačico, vse drugo je brez veljave.
2. Če ni drugače posebej dogovorjeno, veljajo Avstrijski pogodbeni pogoji za hotele (ÖHVB – Österreichische Hotelvertragsbedingungen) z dne 23. 9. 1981.

Close